oswajamy-mrozoswajamy-mroz

PROJEKT VR
OSWAJAMY MRÓZ
06.02.– 10.02.2018 r.

Pod patronatem naukowym Politechniki Krakowskiej oraz Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie, w lutym 2018 roku, zostanie przeprowadzony eksperyment z wykorzystaniem komory termoklimatycznej PK dla szerszych, w stosunku do dokonanych w styczniu 2017 r., testów zachowania się człowieka i sprzętu w warunkach długotrwałej ekspozycji na skrajnie niskie temperatury otoczenia. Do udziału i badań zostali zaproszeni przedstawiciele różnych środowisk: naukowców, ratowników, lekarzy, sportowców techników z zakresu telemedycyny, itp. Chcielibyśmy zaprosić również sympatyków i pasjonatów jazdy na rowerach, producentów odzieży i sprzętu outdoorowego oraz innych, których interesuje zima i mróz.

Testy w komorze termoklimatycznej, stanowią pierwszą fazę przygotowań do planowanej na styczeń 2019 r. wyprawy rowerowej do Jakucji. Mają posłużyć do lepszego poznania psycho-fizycznych reakcji człowieka w szczególnych warunkach, zdefiniowania punktów krytycznych oraz wypracowania procedur zapobiegających procesom niepożądanym. Zdobyte podczas testów wiedza i doświadczenia, zostaną wykorzystane w organizacji tego złożonego pod wieloma względami przedsięwzięcia.

PROJEKT VR OSWAJAMY MRÓZ
CZŁOWIEK vs NISKIE TEMPERATURY
KIM JESTEŚMY

Projekt VR Team powstał w 2016 r. z inicjatywy Valerjana Romanovskiego i Wawrzyńca Kuca obierając za cel doskonalenie kondycji fizycznej i psychicznej Valerjana oraz badania zachowania się organizmu człowieka w ekstremalnych warunkach. Dotychczasowe przedsięwzięcia, organizowane pod nazwą Projekt VR uwieńczyło zarejestrowanie rekordu 12, 24, 48 h w jeździe ciągłej na rowerze w lutym 2017 r. w Jakucji.

Stawiamy sobie za priorytet gromadzenie i utrwalanie doświadczeń z wszelkich, podejmowanych przez Valerjana Romanovskiego prób sportowych, tak aby mogły stać się przyczynkiem do rozwoju kolarstwa zarówno w wymiarze zawodowym, jak i amatorskim oraz szeroko rozumianej rekreacji. Stąd też największy nacisk został postawiony na bezpieczeństwo i rozpoznanie ryzyka, czemu mają służyć odpowiednie przygotowania, obserwacje, monitoring medyczny i kontrolowany trening.

Survivaltech to obecnie najbardziej znana w Polsce marka związana z survivalem i sytuacjami ekstremalnymi. Powstała w 2010 roku i od samego początku poprzez konsekwentne, bezkompromisowe i odważne jak na tamte czasy działania parła do przodu. Dziś szkoli ponad 500 osób rocznie w czterech ośrodkach rozłożonych w całej Polsce. To właśnie im zaufali żołnierze Polskich sił specjalnych wybierając ich ofertę na szkolenie survivalowe w najtrudniejszych zimowych warunkach przy -30 w Bieszczadach. W swojej historii posiadają wiele wydarzeń, które powodują, że cały czas ich instruktorzy się rozwijają i sami na swoim przykładzie dowodzą ile człowiek jest w stanie zrobić w sytuacji survivalowej.

Wielokrotnie ze znikomym ekwipunkiem organizowali marsze na dystansie 100km i więcej podczas jednej doby. Przeszli wzdłuż Polskiego wybrzeża wyposażeni w tylko to, co zmieściło się do reklamówek robiąc w ten sposób 60 km dziennie przez 9 dni. Przez 72 h symulowali w górach sytuacje awaryjną …

PROJEKT VR OSWAJAMY MRÓZ
AKTUALNOŚCI
06.02.– 10.02.2018 r.

PROJEKT VR OSWAJAMY MRÓZ
PARTNERZY AKCJI